Asukkaat

Asukkaat tulevat yksikköön pääsääntöisesti terveyskeskuksesta, Viishovista tai kotoa. Asukkaina yksikössä voidaan asua joko itsemaksavana tai kaupungin maksusitoumuksella. Yksikössä hoidetaan asukkaita, joiden toimintakyky on alentunut, mutta jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa.

Jokaiselle asukkaalle valitaan omahoitaja, joka perehtyy asukkaan hoitotyöhön parhaiten. Omahoitaja tekee asukkaalle hoitosuunnitelman yhteistyössä asukkaan, omaisen ja vastuuhoitajan kanssa. Hoitosuunnitelmaa päivitetään puolivuosittain. Asukkailla on mahdollisuus ulkoilla ja osallistua järjestettyyn toimintaan päivittäin. Yksikössä järjestetään myös osallistavaa toimintaa, jossa asukkailla on omat tehtävänsä, joita he tekevät päivittäin.

  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next