Hoidon ideologia

Alavuden yksikössä hoidetaan vanhuksia, joiden toimintakyky ei riitä kotona asumiseen. Alavuden yksikössä on 13 asukaspaikkaa.

Asukkaiden hoitotyö on kokonaisvaltaista, joka sisältää toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa toimintaa. Hoitotyön kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan päivittäisiä perustarpeita. Perustarpeet voidaan jaotella fyysisiin, psyykkisiin, sosiaaliseen ja hengelliseen.

Liljanne-kodissa sovelletaan yksilövastuullista hoitotyötä, johon keskeisenä osana kuuluu omahoitajuus. Omahoitajuus merkitsee käytännössä mm. sitä, että jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka perehtyy oman asukkaan hoitotyöhön ja toimintakyvyn ylläpitämiseen huolellisemmin.

Alavuden yksikkö rakentuu yhteisöllisyyden periaatteelle siten, että asukkaita kannustetaan kuulumaan yhteisöön mm. yhteisin viriketoiminnoin, yhteisruokailun ja yhteisen ulkoilun avulla.

  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next