Hallitus

Liljanne-koti Oy:n hallinto, päätöksen teko ja luottamustoimia hoitavat eri alojen asiantuntijat ja työryhmät. Tässä lyhyesti seuraavasssa.

Yhtiö ja siihen liittyvä kokoontuminen:

Yhtiöön kuuluu yhtiön osakkaat. Yhtiökokous kokoontuu puolivuosittain ja aina tarvittaessa. Yhtiökokouksessa päätetään yrityksen yrittäjien toimesta isoimmat linjaukset ja päätökset. Vahvistetaan vuosittain tilinpäätös ja tehdään päätökset tähän liittyen.

Hallitus ja hallitustyöskentely:

Liljanne-koti Oy:n hallitus kokoontuu ennalta sovittuina ajankohtina kerran kuukaudessa. Hallitus käsittelee ja päättää sekä sääntömääräiset että esille tulleet asiat. Hallituksessa työskentelevät hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäseneksi valitut henkilöt.