Työryhmät

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta kokoontuu sääntömääräisesti vähintään 4 kertaa vuodessa, siihen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja heidän vara-jäsenensä.

Lääkehoitotyön työryhmä

Lääkehoitotyön toimikunta päivittää ja päättää lääkehoitotyöhön liittyvät asiakirjat ja lupakäytännöt. Lääkehoitotyön työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja puolivuosittain.

Turvallisuustyöryhmä

Turvallisuussuunnittelu ja koulutus järjestetään omana sisäisenä toimintana, turvallisuustyöryhmänä joka kokoontuu vuosittain ja tarpeen vaatiessa sekä järjestää koulutuksia ja informaatio tilaisuuksia mm. palo-ja pelastustyöhön liittyen yrityksessä säännöllisesti. Työryhmä järjestää mm. alkusammutuskoulutusta yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa.